„Кућевни ред“ истакнут на видном месту, који важи од давнина, успостављен по европским узорима, могао би и данас бити за углед. Ево његових делова који немају само симболичну историјску вредност:

Ради задовољења свих партаја и ради одржавања општега реда и мира, умољавају се партаје да се једни другима не мешају у послове, и да у свакоме погледу воде надзор над својом децом и млађима, придржавајући се тачно свих правила:

• по ходницима и степеницима забрањено је трчати, лупати и викати

• од 8 сахата увече па до 7 сах. изјутра забрањено је цепати дрва или лупати ћилимове, како се не би узнемиравали они који спавају

• да се никад са вратима не лупа

• помије и ђубре не смеју се бацати по авлији ни пред кућу, него само на одређена места

• степенике и ходнике дужан је надзорник (хаузмајстер) да почисти свакога јутра најдаље до 7 сах; он ће чистити и авлију као и пред кућом

• надзорник ће се старати да улична и авлијска врата увек стоје затворена, као и да браве на њима буду чисте

• капију ће закључавати свакога дана у 10 сахата, увече, а откључавати у 6 изјутра.У затворено време дужан је настојник да на звоно пушта поједине укућане који нису понели кључ, и зато ће му се давати по 20 пара динарских за свако отварање.


Стеван К. Павловић - за Јованову 83
(још увек национализовану)


Copyright © - Дом породице Павловић - Сва права задржана.
Забрањена репродукција у целини и у деловима без дозволе.